Medicine

Få en överblick över fartygets medicinskåp

SEACAT-Schmeding har utvecklat ett system som gör det möjligt att få en snabb överblick över medicinskåpet. Detta hjälper den medicinansvariga ombord på fartyget att säkerställa att medicinen är alltid finns redo om olyckan skulle vara framme.

När ett fartyg seglar ut är det viktigt att det finns medicin ombord för alla scenarier. Men det är långt ifrån alla mediciner som används, och därför finns det stor risk för att många av läkemedelsprodukterna passerar utgångsdatumet.

Om fartyget medicinansvariga inte har överblick över den medförda medicinens hållbarhet kan det bli ödesdigert för besättningen ombord. Den medicinansvariga kan i slutändan riskera att dömas till två års fängelse om det visar sig att bristen på medicin eller medicin som har passerat utgångsdatumet är orsaken till bristfällig behandling ombord.

Håll koll på läkemedlets status

Nemt och enkelt

Din uppgift är att hålla koll på förbrukningen av medicin ombord – och vårt system håller hela tiden ett vakande öga över läkemedelsstatusen. Systemet varnar när medicinerna går ut och därmed kan den medicinansvariga snabbt få överblick över medicinskåpet och säkerställa att det uppfyller reglerna.

Genom att registrera fartyget på SEACAT-Schmeding www.shipmedicalcare.com vet man alltid när ett certifikat löper ut. När medicinen och/eller certifikatet ska uppdateras får den medicinansvarige ett meddelande från SEACAT-Schmedings system. Då kontaktar SEACAT-Schmeding rederiet eller fartyget direkt och ser till att nya läkemedel och certifikat beställs och levereras.

SEACAT-Schmeding är representant i Skandinavien och Tyskland för ett holländskt fartygsapotek som levererar läkemedel till cirka 70 procent av den danska flottan.

Vi kan leverera ett brett utbud av medicinskåp, där medicinen och den medicinska utrustningen har etiketter på engelska och den flaggstat som fartygets skåp tillhör.

SEACAT-Schmeding

Ship supplier eftersom 1987

Om du har frågor är vi alltid redo att hjälpa till – vi har stor kompetens inom området och kan leverera över hela världen.

+45 6221 6662

SEACAT – Schmeding Scandinavia

+49 40 373 646

SEACAT – Schmeding International

Receive news from SEACAT – Schmeding