Om SEACAT-Schmeding

Ship supplier eftersom 1987

SEACAT-Schmeding har varit fartygsleverantör sedan 1987, där allt startade i Svendborg under namnet DanSupply ApS, och vi kan erbjuda ett brett urval av produkter och tjänster.

Svendborg har alltid – åtminstone sedan medeltiden – varit en sjöfartsstad. På senare tid har det fram till slutet av 1980-talet funnits cirka 250 mindre fraktfartyg registrerade i Svendborg, och samtidigt cirka 200 mindre fraktfartyg registrerade på Ærø.

Med cirka 12 rederier i Svendborg och ungefär 8 rederier på Ærø fanns det gott om fartyg på södra Fyn under 1980- och 1990-talet. Därför har Svendborg historiskt varit ett mecka för fartygsproviantering och det är just fartygsproviantering som SEACAT-Schmeding byggde sin verksamhet kring.

Nya krav för hantering av medicin

Utveckla vår onlinemedicindatabas !

Ursprungligen var SEACAT endast en aktör som tillhandahöll fartygsproviantering till mindre fraktfartyg från när och fjärran som lade till i Svendborg och runtom i norra Europa. Sedan dess har vi utvecklat verksamheten så att vi idag är en leverantör av ankarkättingar, ankare och fartygsmedicin.

I slutet av 1990-talet kom det nya krav på fartygens hantering av läkemedel från EU. Vid den tidpunkten hade fartygen ofta inte så mycket fokus på sin medicin, och många medicinska produkter var för gamla när de skulle användas. Därför uppstod idén om att utveckla en online-databas som kan hålla reda på läkemedelskraven, förbrukningen och utgångsdatumet, så att rederierna och den enskilde kaptenen undviker en kritisk situation där brist på läkemedel eller gamla produkter är orsaken till bristfällig behandling. Databasen heter www.shipmedicalcare.com och har kontinuerligt utvecklats och förbättrats i takt med förändrade lagkrav och rederiernas behov.

En växande efterfrågan på ankarkedjor

När den blev tillgänglig så att danska fartyg kunde köpa medicin utanför landets gränser vände vi oss till ett känt holländskt fartygsapotek som vi nu representerar i Skandinavien och Tyskland. De betjänar nu en stor del av den danska flottan och genom vårt medicinsystem ser vi till att medicinskåpen uppfyller kraven i fartygets flaggstat. Det innebär att alla läkemedel och medicinsk utrustning till exempelvis danska fartyg levereras med både engelsk och dansk text.

I mitten av 1990-talet höll kustfartygen från Svendborg på att fasas ut, och det präglade den del av verksamheten som sålde fartygsproviant. Det i sin tur skapade ett nytt behov då vi såg en växande efterfrågan på ankarkättingar. Vid den tiden var en ankarkätting en mycket dyr produkt, och det fanns inte många företag som hade ankarkättingar på lager.

Därför reste vi till Kina för att hitta tillverkare och samarbetspartner, och därmed kunde vi leverera ankare och ankarkättingar både snabbare och billigare. Vi fick en unik inblick i processen med att tillverka ankare och ankarkättingar, och på så sätt byggde vi upp en verksamhet kring det. De fabriker som vi besökte i mitten av 1990-talet handlar vi fortfarande med idag. Vi har genom åren fått en stor och värdefull erfarenhet av importen från Kina.

SEACAT / Schmeding slås samman 2007

En sammanslagning och ett nytt lager i Hamburg!

Under 2007 gick vi samman med den välkända tyska leverantören av ankare och ankarkättingar, Bernhard Schmeding GmbH. Det innebär att vi nu finns i både Svendborg, Danmark och Hamburg, Tyskland. Vårt nya lager i Hamburg säkerställer ett brett utbud av ankare, ankarkättingar och tillbehör.

Som leverantör till den marina sektorn har vi under årens lopp haft många roliga upplevelser. Utmaningar, som att skicka en 12,5 ton ankare med luftfrakt eller då ett fartyg förlorade sitt ankare utanför Rotterdam en fredagskväll, blev alla lösta.

SEACAT-Schmeding

Ship supplier eftersom 1987

Om du har frågor är vi alltid redo att hjälpa till – vi har stor kompetens inom området och kan leverera över hela världen.

+45 6221 6662

SEACAT – Schmeding Scandinavia

+49 40 373 646

SEACAT – Schmeding International

Receive news from SEACAT – Schmeding