Om SEACAT-Schmeding

Ship supplier siden 1987

SEACAT-Schmeding har vært skipsleverandør siden 1987, hvor det hele startet i Svendborg under navnet DanSupply ApS, og vi kan tilby et bredt utvalg av produkter og tjenester.

Svendborg har alltid – i hvert fall siden middelalderen – vært en maritim by. I nyere tid har det fram til slutten av 1980-tallet vært ca. 250 kystfartøy registrert i Svendborg, og samtidig var det ca. 200 kystfartøy registrert på Ærø.

Med rundt 12 rederier i Svendborg og rundt 8 rederier på Ærø oste hele området sør på Fyn av skip på 1980- og 1990-tallet. Derfor har Svendborg opp gjennom tidene vært et mekka for skipsproviantering, og det er nettopp skipsproviantering som var utgangspunktet for SEACAT – Schmeding.

Nye krav til medisinhåndtering

Utvikle vår online medisindatabase !

Opprinnelig var SEACAT utelukkende en skipsproviantering som betjente kystfartøy fra nær og fjern, som la til i både Svendborg og rundt om i Nord-Europa. Siden da har vi utviklet virksomheten slik at den i dag er leverandør av ankerkjettinger, ankere og skipsmedisin.

På slutten av 1990-tallet kom EU med nye krav til skipenes håndtering av medisin. På det tidspunktet hadde skipene ofte ikke så mye oppmerksomhet på medisinene om bord, og mange medisinske produkter var foreldet når de skulle brukes.

Derfor oppsto ideen om å utvikle en nettbasert database som kan holde styr på medisinkrav, forbruk og utløpsdatoer, slik at rederiene og den enkelte kaptein unngår en kritisk situasjon hvor manglende eller foreldet medisin er årsaken til manglende behandling. Databasen heter www.shipmedicalcare.com, og den har kontinuerlig blitt utviklet og forbedret i takt med endrede lovkrav og rederienes behov.

Et økende etterspørsel etter ankerkjeder

Da det ble åpnet opp for at danske skip kunne kjøpe medisin utenfor landets grenser, henvendte vi oss til et kjent nederlandsk skipsapotek og er nå representant for dette i Skandinavia og Tyskland. De betjener nå en stor del av den danske flåten, og gjennom medisinsystemet vårt sikrer vi at medisinkistene lever opp til kravene fra skipets flaggstat. Det betyr at all medisin og alt medisinsk utstyr til f.eks. danske skip blir levert med både engelsk og dansk tekst.

På midten av 1990-tallet var farten med kystfartøy fra Svendborg i ferd med å bli faset ut, og det satte sitt preg på den delen av virksomheten som solgte skipsproviant. Til gjengjeld oppsto det et nytt behov da vi opplevde en stigende etterspørsel etter ankerkjettinger. Den gang var en ankerkjetting et svært kostbart produkt, og det var ikke mange firmaer som hadde ankerkjettinger på lager.

Derfor reiste vi til Kina for å finne produsenter og samarbeidspartnere, og dermed kunne vi levere anker og ankerkjetting både raskere og billigere. Vi fikk et unikt innblikk i prosessen med å produsere ankere og ankerkjettinger, og på den måten bygget vi opp en virksomhet. Fabrikkene vi besøkte i midten av 1990-årene, handler vi fortsatt med den dag i dag. Vi har gjennom årene fått en stor og verdifull erfaring med import fra Kina.

SEACAT / Schmeding fusjonerte i 2007

En sammenslåing og et nytt lager i Hamburg!

I 2007 slo vi oss sammen med Bernhard Schmeding GmbH, som er en velkjent tysk leverandør av ankere og ankerkjettinger. Det betyr at vi nå er plassert både i Svendborg i Danmark og i Hamburg i Tyskland. Vårt nye lager i Hamburg sikrer et bredt tilbud av ankere, ankerkjettinger og løsdeler.

Som leverandør til den maritime næringen har vi opp gjennom årene hatt mange morsomme og pussige opplevelser. Utfordringer som å sende et 12,5 tonns anker med luftfrakt – eller da et skip mistet ankeret utenfor Rotterdam en fredag kveld – ble alle løst.

SEACAT-Schmeding

Ship supplier eftersom 1987

Om du har frågor är vi alltid redo att hjälpa till – vi har stor kompetens inom området och kan leverera över hela världen.

+45 6221 6662

SEACAT – Schmeding Scandinavia

+49 40 373 646

SEACAT – Schmeding International

Receive news from SEACAT – Schmeding