Medisin

Få oversikt over skipets medisin

SEACAT-Schmeding har utviklet et system som gjør det mulig å skape rask oversikt over medisinen. Dette hjelper den medisinansvarlige om bord på skipet med å sikre at medisinen alltid er klar hvis uhellet er ute.

Når et skip seiler ut, er det viktig at det finnes medisiner om bord til alle scenarier. Det er imidlertid langt fra alle medisiner som blir brukt, og derfor er det stor risiko for at mange av de medisinske produktene overskrider utløpsdatoen.

Dersom skipets medisinansvarlige ikke har oversikt over utløpsdatoen for medisinene som er om bord, kan det være livsfarlig for besetningen. Den medisinansvarlige kan i ytterste konsekvens risikere å bli straffet med to års fengsel hvis det viser seg at manglende eller utløpt medisin er årsaken til manglende behandling om bord.

Følg med på medisinens status

Nemt og enkelt

Vedkommendes oppgave er å holde oversikt over forbruket av medisiner om bord – så sørger systemet vårt hele tiden for å holde øye med statusen for medisinen. Systemet varsler om når medisinen utløper, og dermed kan den medisinansvarlige raskt skape en oversikt over medisinkisten og sikre at den overholder reglene.

Hvis man registrerer fartøyet hos SEACAT-Schmeding www.shipmedicalcare.com, vet man alltid når et sertifikat utløper. Når medisinen og/eller sertifikatet skal oppdateres, får den medisinansvarlige melding fra SEACAT – Schmedings system. Deretter kontakter SEACAT-Schmeding rederiet eller skipet direkte og sørger for at ny medisin og nye sertifikater blir bestilt og levert.

SEACAT-Schmeding er representant i Skandinavia og Tyskland for et nederlandsk skipsapotek, som leverer medisin til ca. 70 % av den danske flåten.

Vi kan levere et bredt spekter av medisinkister hvor medisiner og medisinsk utstyr har etiketter på engelsk samt på språket til den flaggstaten som skipets kiste hører inn under.

SEACAT-Schmeding

Ship supplier siden 1987

Hvis du har forespørsler, er vi alltid klar til å hjelpe – vi har stor ekspertise innenfor området og kan levere over hele verden.

+45 6221 6662

SEACAT – Schmeding Scandinavia

+49 40 373 646

SEACAT – Schmeding International

Receive news from SEACAT – Schmeding