Medicinsk ilt (oxygen)

Medicinsk ilt anvendes på skibe

Medicinsk ilt (oxygen) er en livsvigtig gasart, som bruges til sygepleje i både akutte og rutineprægede sammenhænge. Det er derfor også et lovkrav, at de fleste fartøjer medbringer medicinsk ilt i flasker.

Medicinsk ilt er et receptfrit lægemiddel. Der stilles visse krav til transport og opbevaring af ilten, da det er at betragte som farlig gods.

SEACAT – Schmeding leverer medicinsk ilt til skibe over hele verden.

Det er et lovkrav i f.eks. de danske medicinkister type A og B, at skibet skal have et såkaldt mobilt genoplivningsudstyr. I en B kiste skal man så have 2 x 2 ltr medicinsk ilt. I en A kiste skal man have yderligere 20 ltr ilt.

Flaskerne fås som enten pin index eller bull nose gevind.

På grund af den sprængfare, der er forbundet med transport og opbevaring af medicinsk ilt, stilles der flere krav til indretningen af skibene og særligt opbevaringen af flaskerne.

Vi har mulighed for at levere medicinsk ilt med kort varsel over hele verden.

Medicinsk ilt bruges på skibene især til akutte tilfælde af smerter og ulykker.

Mobilt genoplivningsudstyr

Nemt at transportere

Det mobile genoplivningsudstyr består af en iltflaske monteret med reduktionsventil, flowregulator, ventilationspose med voksenmaske og tilhørende slanger.

Flowregulatoren skal som minimum kunne dosere iltmængden i intervallet fra 0-15 liter ilt per minut.

Hvis man anvender iltflasker med pin-system, skal der forefindes ekstra pakninger i reserve. Derudover skal der være en tungeholder og et mekanisk sug med tilhørende sugekateter og et reservoir. Suget skal kunne fungere uden anvendelse af iltflasken.

Udstyret leveres sammen med en overskuelig betjeningsvejledning og en behandlingsvejledning for førstehjælp ved hjertestop.

Det mobile genoplivningsudstyr skal være samlet og klart til brug i en enhed, der let kan transporteres.

Oxygenen i skibets medicinboks er ...

Medicinsk ilt

Skibsmedicinkistens ilt er medicinsk ilt. Når der i medicinkistefortegnelsen er anført en bestemt mængde ilt – f.eks. 4 liter i en B-kiste – betyder dette 4 liter ilt under mindst 200 bars tryk, svarende til 800 liter »brugsilt«.

I det mobile genoplivningsudstyr skal iltflaskernes størrelse være mellem 2 og 4 liter. Med et tryk på 200 bar svarer det til følgende indhold ved atmosfæretryk

2 liters flaske 2 x 200 = 400 liter

4 liters flaske 4 x 200 = 800 liter

Den danske A-kiste skal ud over det mobile genoplivningsudstyr medbringe 20 liter ilt. Ilten i det mobile genoplivningsudstyr skal være fordelt på to flasker af 2-4 liter, således at den ene befinder sig klar til brug i genoplivningsudstyret, og den anden holdes i reserve.

Hvis der sejles med farligt gods, skal der suppleres med 20 liter ilt.

Trykprøvning

Oxygencylindre skal trykprøves mindst hvert tiende år

Den danske B-kiste skal mindst medbringe 4 liter ilt, fordelt på to flasker ilt.

Hvis der sejles med farligt gods, skal der suppleres med 40 liter ilt.

C-kisten indeholder kun genoplivningsudstyr, dersom man sejler med farligt gods.

Det mobile genoplivningsudstyr skal afprøves og underkastes eftersyn mindst hver tredje måned. Dokumentation for eftersyn indføres i skibsdagbogen, og hvor der ikke føres skibsdagbog, skal eftersynet indføres i tilsynsbogen.

Iltflasker skal trykprøves senest hver tiende år.

Kontakt os for at høre hvor meget ilt, de forskellige typer kister skal have ombord. Det afhænger af flagstat og antal besætningsmedlemmer.

SEACAT-Schmeding

På vandet siden 1987

Har du forespørgsler, er vi altid parat til at hjælpe – vi har stor ekspertise indenfor området og kan levere world-wide.

+45 6221 6662

SEACAT-Schmeding Scandinavia

+49 40 373 646

SEACAT-Schmeding International

Receive news from SEACAT – Schmeding